Vælg kategori

Nyttige Links

Generelle spørgsmål

Selv om enhver indsats er lagt i at sikre, at oplysninger, henvisninger, priser og gode råd er præcise, tager vi ikke ansvaret, hvis det viser sig, at der er fejl på på sitet eller i Plusdage.dk’s nyhedsbreve. Vi har efter bedste evne forsøgt at sikre, at vi giver de rigtige oplysninger, men finder du en fejl, er du velkommen til at skrive en e-mail til os.

Oplysninger på denne hjemmeside er alene til orientering. Oplysningerne skal ikke opfattes som tilbud om eller opfordring til at give tilbud om at købe eller sælge produkter, ydelser mv. Brug af oplysningerne må endvidere ikke opfattes som professionel rådgivning eller anvendes som erstatning herfor. Plusdage.dk har bestræbt sig på at sikre, at oplysninger på denne hjemmeside er korrekte og retvisende, men Plusdage.dk påtager sig intet ansvar for oplysningernes nøjagtighed eller fuldstændighed. Tilsvarende påtager Plusdage.dk sig intet ansvar for eventuelle stavefejl eller slåfejl, der kan misforstås eller gør at tekster eller tilbud kan opfattes som billigere, eller indeholde mere end tilbuddet i virkeligheden gør. Plusdage.dk kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for eventuelle skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug eller misbrug af denne hjemmeside. Plusdage.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab, prisforøgelser eller manglende brug af rabatløsninger, der direkte eller indirekte er pådraget som følge af brugerens dispositioner på baggrund af informationer, beregninger, vurderinger eller skøn på denne hjemmeside.

Alle oplysninger eller indhold, der er downloadet, delt via Facebook eller på anden vis skaffet via brugen af hjemmesiden er fremskaffet på brugerens egen risiko, og brugeren er ansvarlig for enhver skade på brugerens computersystem eller tab af data som følge af download af oplysningerne eller andet indhold.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, som ikke tilhører Plusdage.dk. Plusdage.dk påtager sig intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider, herunder ikke for disse hjemmesiders produkter, ydelser mv.

Hvis brugeren af hjemmesiden afgiver oplysninger om sig selv, vil oplysningerne blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Plusdage.dk er berettiget til at registrere og benytte log-oplysninger og IP-adresser på brugere af hjemmesiden. Plusdage.dk benytter oplysningerne til statiske formål, som blandt andet kan bruges til at forbedre hjemmesiden for brugerne. Plusdage.dk kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af en e-mail, der er bortkommet, ændret eller forældet efter e-mailens afsendelse, ligesom Plusdage.dk heller ikke kan gøres ansvarlig for manglende svar på telefonisk eller anden digital henvendelse ifm. lodtrækning om præmier.

Plusdage.dk har ejendomsretten, ophavsretten, varemærkeretten og alle andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden. Brugere af hjemmesiden må kun læse og udskrive indhold fra hjemmesiden til eget brug. Brugerne må ikke på anden vis kopiere, gemme, ændre, gengive, overdrage, offentliggøre eller udnytte hele eller dele af indholdet på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Plusdage.dk. Bemærk venligst, at visse navne, mærker og logoer benyttet på hjemmesiden kan være varemærkebeskyttet. Citering af indhold fra hjemmesiden skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, og i så fald skal kilden altid oplyses. Plusdage.dk’s varemærke og logoer må dog ikke gengives eller offentliggøres uden Plusdage.dks forudgående skriftlige tilladelse.

Plusdage.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre vilkårene for brug af denne hjemmeside.

For at deltage i Plusdage.dk's konkurrencer skal du være over 18 år og være bosiddende i Danmark. Du kan kun deltage én gang i hver konkurrence. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Plusdage.dk sig retten til at udelukke deltagere fra lodtrækningen. Kontaktes du via. e-mail, fordi du har vundet, bedes du vende tilbage inden for tre dage. Herefter forbeholder Plusdage sig retten til at trække en ny vinder. Konkurrencen er ikke købsbetinget og præmierne kan ikke refunderes, byttes eller konverteres til penge.

Plusdage.dk påtager sig ikke ansvaret ved trykfejl eller andre fejl i forhold til konkurrencen. Plusdage.dk forbeholder sig retten til at ændre i konkurrencebetingelserne uden yderligere varsel. Ansatte hos Plusdage må ikke deltage i konkurrencen.

Opskrift på lækre cookies